Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
บ้าน>> ประวัติของเรา

products list

2554-2558 (โตขึ้น)

2017-07-26

2011, ISO รับรองที่นำมาใช้ เป็นผู้ส่งออก 50 ชั้นในอันฮุยอันดับ
ในปี 2555
ใน 2013, TNJ เริ่มย้ายไปสวนเคมี
ที่ ใน 2014 ปริมาณการส่งออกเกินกว่า 20 ล้าน
ในปี 2015 ที่ได้รับเกียรติเป็นผู้ส่งออก 10 อันดับในมณฑลอานฮุย