Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
บ้าน>> ป้องกันสิ่งแวดล้อม

products list

รางวัลที่เราได้ประสิทธิภาพการทำงานของเราดีในสภาพแวดล้อม

2016-06-26

ได้รับรางวัลผู้บุกเบิกหน่วยของสิ่งแวดล้อมและประหยัดใน 2013
รูปแบบความร่วมมือมณฑลอานฮุยจังหวัดสำหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมในปี 2014